Dr. Richard Steinpach

Autor, Dr. Richard Steinpach potrafił połączyć wyniki badań naukowych z doświadczeniami swego ducha i za pośrednictwem logicznych wyjaśnień podać jasny i ciągły wgląd w rzeczywistość.

Jak to jest, że żyjemy po śmierci "Jak to jest, że żyjemy po śmierci."

Czy żyjemy także po śmierci? Jak to jest możliwe, ze osoby znajdujące się w stadium "śmierci klinicznej" mogą znów powrócić do życia? Co w rzeczywistości dzieje się podczas agonii?

Nowe informacje uzyskane na podstawie badan śmierci oraz snu, opierając się na teorii reinkarnacji, na cybernetyce oraz ekologii zmuszają nas do zmiany poglądów na świat oraz na życie człowieka.

Tak oto czytelnik zrozumie, ze śmierć jest procesem zgoła naturalnym, kierującym się konkretnymi, jasnymi i dającymi się łatwo pojąć prawami.

Dlaczego Bóg do tego wszystkiego dopuszcza "Dlaczego Bóg do tego wszystkiego dopuszcza."

Po tej lekturze książki człowiek nagle poznaje, ze dobro i zło, które nas w życiu spotyka, nie jest nagrodą i karą, lecz skutkiem własnych zapatrywań i czynów każdego człowieka, którego życie doprowadzi w mądry, łaskawy, lecz surowy sposób do sytuacji potrzebnych mu po to, by mógł stać się lepszym. Każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje życie, kierujemy nim w oparciu o własne decyzje i w ten sposób siejemy to, co później musimy zebrać. Przecież to, że wartość i sens własnych przeżyć odpowiednio poznajemy i oceniamy, dzieje się tylko z korzyścią dla nas.

Ukryte powiązania określają nasze ziemskie życie "Ukryte powiązania określają nasze ziemskie życie." podtytuł - "Czy sprawiedliwość dotyczy także narodzin?"

Dr Steinpach przybliża nam w swej książce świat, kierujący się prawami, które we wszechświecie przenikają wszystko i wszystkim kierują - od powstawania galaktyk aż po zdarzenia w naszym życiu osobistym. Prawa te można też spokojnie nazwać Bożą wolą, ponieważ w świat włożył je Twórca owego świata.