Dziesięć Przykazań Bożych. Ojcze Nasz.

Dziesięć Przykazań Bożych. Ojcze Nasz.

W tej książce Autor odkrywa przed nami pełne znaczenie Dziesięciu Przykazań Bożych; obejmując w ten sposób całą ludzką egzystencje. Tłumaczy zdarzenia z naszego życia na ziemi, jak również bytu poza ziemskiego; wytyczając niezawodną drogę na całe nasze życie.

Wytłumaczenie modlitwy "Ojcze Nasz" danej ludzkości przez Syna Bożego Jezusa, która właściwie wypowiadana i przeżywana, pomaga poszukującym prawidłowo zrozumieć jej głębokie znaczenie i zawarte tam Przesłanie Jezusa.