W Świetle Prawdy. Przesłanie Graala.

W świetle prawdy. Przesłanie Graala

Owo trzytomowe dzieło przyniesie wielu ludziom niepokój. Spowoduje, ze każdy człowiek, który się z nim spotka, stanie nagle w obliczu podjęcia decyzji najważniejszej w swoim życiu, ponieważ w dzisiejszych czasach działa ono niczym ogłaszająca alarm trąbka - bezwzględnie, twardo i nieubłagalnie. Przynosi przy tym jasne odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiego bytu, na które odpowiedzi do tej pory nie było. Poznanie, które otrzymujemy za jego pośrednictwem, jest w swym naleganiu tak mocne, ze zmusza każdego bezstronnego czytelnika, by się zastanowił, badał i postępował naprzód.

Kto posiada dosyć odwagi, by uchylić zasłonę w miejscu, gdzie do dzisiejszego dnia ukryte są wielkie tajemnice życia, temu dzieło przyniesie to, czego żadna inna książka udostępnić mu nie może. Stanie się ono dla niego żywym Przesłaniem Graala

Słowo Przesłania Graala jest żywe, a odnaleźć Je w całym Jego bogactwie mogą tylko tacy ludzie, którzy mają w swej duszy naprawdę prawdziwe pragnienie! Wszystkich innych Słowo samo od siebie odpycha. Dla zarozumialców i ludzi tylko niedbale poszukujących Przesłanie pozostanie księgą o siedmiu pieczęciach!

Obdarowany zostanie tylko ten, kto z ochota się otwiera. Jeżeli podchodzi do czytania od początku ze szczerym umysłem, to wszystko, czego szuka, cudownie rozkwitnie przed nim i się wypełni! Lecz tych, którzy nie są całkowicie czystego serca Słowo Prawdy odepchnie zamykając się przed nieszczerymi spojrzeniami. Tacy ludzie nie odnajdą niczego!