O Autorze

Imię i nazwisko Abd-ru-shina brzmi Oskar Ernst Bernhardt. Urodził się 18 kwietnia 1875 roku w Bischofswerda (Biskupice na Łużycach).

Z wykształcenia handlowiec. Podróżował po świecie prowadząc  równolegle działalność publicystyczną. W roku 1915 internowano go w  Anglii. Od 1919 roku działał w Dreźnie, a następnie w Bawarii, gdzie w  1924 roku zaczął pisać pierwsze wykłady Przesłania Graala.

W roku 1928 osiedlił się w Vomperbergu w Tyrolu. Tam też ukończył swe dzieło "W Świetle Prawdy" Przesłanie Graala. Aresztowany w 1938 roku, został wygnany przez nazistów z Austrii do Niemiec. Zmarł w Kipsdorf (Rudawy) 6 grudnia 1941 roku..

Jego żywe poznanie nie ma nic wspólnego z ziemską uczonością.

Autor czerpie z najwyższych i najczystszych źródeł. Każde dzieło mówi o osobowości swego twórcy, tak więc również na podstawie dzieła "W Świetle Prawdy" Przesłanie Graala można dojść do wniosku, kim naprawdę był Abd-ru-shin.

Autor poleca czytać wykłady w ustalonej kolejności. Poszczególne i przypadkowo wybrane rozdziały nie mogą oddać właściwego obrazu całego dzieła. Nie mogą też stanowić fundamentu, w oparciu o który można by było ocenić całość. Poznania zawartego w Przesłaniu Graala nie można zrozumieć czytając je tylko powierzchownie.